Institutul de formare profesionala in transporturi rutiere


Manager de Transport

Centrul de Formare Profesională în Transporturi Rutiere organizează în conformitate cu OMT 761/1999 cursuri de pregătire şi atestare profesională a managerilor de transport.

Manager de Transport

Centrul de Formare Profesională în Transporturi Rutiere organizează în conformitate cu OMT 761/1999 cursuri de pregătire şi atestare profesională a managerilor de transport.

Obiective:

- Să dobândească capacitatea de organizare şi conducere (înţelegând aici toate atributele managementului: previziune, strategie, planificare, organizare, conducere, control)
- Să aibă capacitatea de asigurare a legalităţii acţiunilor sale şi ale subordonaţilor
- Să poată aprecia profitabilitatea activităţii
- Să aibă capacitatea de a deţine şi de a conştientiza în rândul angajaţilor ideile novatoare bazate pe o bună cunoaştere a fenomenelor generale actuale din domeniul specific de activitate

CONDITII DE PARTICIPARE

- Absolvent învăţămât minim obligatoriu (10 clase)

DOCUMENTE NECESARE

- Cerere de înscriere tip
- Copie act de identitate
- Copie adeverinţă/diplomă/certificat/dovadă studii

Alegeti judetul in care doriti sa urmati cursurile