ProfiTraining - traininguri in trasporturi rutiere


Safety-Drive®

Statuarea referințelor intangibile în privința conformității adaptării modului/ stilului/manierei de conducere, în vederea dezvoltării capacității conducătorilor auto de a circula în condiții de maximă siguranță și confort, și a abilităților de prevenire/limitare ori evitare conștientă a situațiilor de risc caracteristice conducerii autovehiculelor.

Training Safety-Drive®

Tipul de vehicule : Autovehicule de categoria   B/BE, C/CE, D/DE

 

 • CONDUCEREA RAŢIONALĂ A AUTOVEHICULELOR BAZATĂ PE REGULI DE SIGURANŢĂ

 • TEHNICI DE CONDUCERE ÎN SITUAŢII CARE IMPUN URGENŢA FRÂNĂRII

 • TEHNICI DE CONDUCERE ÎN SITUAŢII CARE IMPUN URGENŢA OPRIRII

 • TEHNICI DE CONDUCERE ÎN SITUAŢII DE CRIZĂ ȘI/SAU CARE IMPUN URGENŢA EVITĂRII OBSTACOLELOR APĂRUTE BRUSC

 • TEHNICI DE INFORMARE ȘI DE PREVENIRE/EVITARE A PIERDERII CONTROLULUI ASUPRA VEHICULULUI ÎN SITUAȚII LIMITĂ ȘI/SAU RISC DE DERAPAJ

 • TEHNICA ABORDĂRII SECTOARELOR/PORȚIUNILOR  DE DRUM ALUNECOS, CU RISC IMINENT DE DERAPAJ

 • TEHNICA STABILIRII ȘI GESTIUNII DINAMICE A DISTANȚEI DE SIGURANȚĂ ÎN RAPORT CU VEHICULUL  CARE CIRCULĂ ÎN FAȚĂ

 • TEHNICI/TACTICĂ DE CONDUCERE ÎN SITUAȚII DE INCERTITUDINE/CRIZĂ

 • TEHNICI DE CONDUCERE ÎN SITUAŢII CARE COMPORTĂ RISCURI ASUMATE (DEPĂȘIRE, REGIMURI TRANZITORII, CIRCULAȚIA LA VITEZA DE CROAZIERĂ)

 • TEHNICI DE CONDUCERE ÎN SITUAȚII CARE IMPUN URGENȚA INTERVENȚIILOR, ÎN CONDIȚIILE CIRCULAȚIEI LA VITEZA DE CROAZIERĂ

OBIECTIV GENERAL:            

 Statuarea referințelor intangibile în privința conformității adaptării modului/ stilului/manierei de conducere, în vederea dezvoltării capacității conducătorilor auto de a circula  în condiții de maximă siguranță și confort,  și a abilităților de prevenire/limitare ori evitare conștientă a situațiilor de risc caracteristice conducerii autovehiculelor.

 OBIECTIVE OPERAȚIONALE:  Ÿ identificarea, conștientizarea și explorarea factorilor de influență și a riscurilor caracteristice conducerii autovehiculului;

 • explorarea factorilor determinanți în adaptarea conformă a modului de deplasare la situațiile de drum și de trafic, vizând identificarea vitezelor și distanțelor de siguranță caracteristice;
 • experimentarea și asimilarea tehnicilor de conducere adecvate în situații      care comportă riscuri iminente și în situații limită;
 • asimilarea tacticilor și a tehnicilor de informare și de comunicare adecvate/conforme, complete și respectiv univoce;
 • experimentarea și asimilarea de elemente de tactică de conducere de referință și a tehnicilor de conducere adecvate, vizând circulația în condiții de siguranță  și prevenirea/limitarea riscurilor caracteristice conducerii autovehiculelor.

 DURATA: 12 ore (3 ore instruire teoretică + 9 ore pregătire practică).

MODUL DE ORGANIZARE:  trainingul este organizat și se desfășoară conform planului de activități prezentat în anexa nr.1.Precizările privind condițiile și modul de organizare a activităților sunt specificate în cuprinsul anexelor (info : profi-training@ifptr.ro).

 CONȚINUTURI:   tematica și conținuturile aferente planului de pregătire sunt prezentate
în anexele T.3, P.1-(1-3), P.2-(1-3) și P.3-(1-3).(info : profi-training@ifptr.ro).

 EVALUARE:                                 Ÿ

 • Ÿiniţială:test de evaluare a cunoştinţelor; investigarea;
 • pe parcurs: teste de fixare a cunoştinţelor; probe practice; observarea;
 • finală: test de verificare a cunoştinţelor; probe practice; investigarea.

 CERTIFICARE: la finalizarea programului de pregătire, participanților li se eliberează certificate de participare personalizate (tip diplomă sau card, la alegere)

 

 

 

 RAPORTARE: în urma finalizării trainingului se întocmește un raport de evaluare a programului de pregătire, cu referire la priceperile/capacitățile dovedite și evoluția individuală a participanților, document ce se adresează angajatorului.

 


PRECIZĂRI:


1. Pregătirea teoretică se organizează și se desfășoară în sala de curs din incinta Autodromului IFPTR de la Târgu Mureș, la data efectuării pregătirii practice sau în ziua precedentă desfăşurării pregătirii practice (de exemplu/preferat între orele 17-20).
Poate fi fezabilă și varianta de a organiza aceste activități, la o dată anterioară pregătirii practice, la sediul beneficiarului sau la unul din sediile IFPTR – localizate în București și în toate municipiile reședință de județ.
Susținerea ședințelor de instruire teoretică este asigurată de către 2 traineri calificați și atestați în acest sens.


2. Exercițiile practice organizate în cadrul modulului de pregătire practică vizează experimentarea și asimilarea tehnicilor de conducere de maximă siguranță și eficacitate, în situații și condiții de drum/risc reprezentative (inclusiv de drum alunecos), și se pot desfășura numai în Autodromul IFPTR – special amenajat și dotat/echipat în acest scop, localizat lângă aeroportul Târgu Mureș (E60 – DN 15, km 58+600).
Secvențe reprezentative despre aceste activități pot fi vizionate pe portalul http://www.youtube.com/ifptr safety drive.
Activitățile se desfășoară sub îndrumarea și asistența interactivă a trainerilor specializați în acest sens, și se organizează pe 2 grupe, formate din câte 2-5 autovehicule cu câte un echipaj de 1/2 conducători auto.

3. Autodromul IFPTR este proiectat pentru a putea desfășura aceste activități în mod simultan cu 2-8 autovehicule/zi, respectiv 2 – 16 conducători auto/zi, organizați pe 2 grupe conduse de câte 1 trainer și 1 trainer-asistent.

4. Ca urmare a absolvirii trainingului, conducătorilor auto vor identifica și conștientiza criteriile determinante, factorii de influență și riscurile care pot afecta conducerea autovehiculului în condiții de siguranță și confort corespunzătoare.
În acelaș timp, prin faptul că vor avea șansa experimentării în mod real, dar în condiții protejate/asistate, și prin asta să asimileze tehnicile de conducere de prevenire adecvate/ proprii situațiilor de risc caracteristice, vor dobândi referințe certe, în privința adaptării conforme a stilului/manierii de conducere, astfel încât să fie capabili să circule în condiții de maximă siguranță și confort, și respectiv să poată preveni ori evita în mod conștient situațiile de risc, și în consecință și evenimentele rutiere.
Eficiența trainingului este garantată în condițiile în care conducătorii auto se prezintă
și vor participa la pregătirea practică cu autovehiculele pe care le au în folosință.
Despre eficacitatea trainingurilor Safety-Drive, organizate cu caracter exclusiv și numai
de IFPTR, și referitor la impresiile unor participanți la aceste traininguri, pot fi relevante
conținuturile articolelor apărute în revistele de specialitate, după cum urmează:
Tranzit (nr.Sept/Noi/Dec.2010), Ziua-Cargo (nr.Aug/ Dec.2010),Cargo&Bus (nr.Sept.2010)
și TIR Magazin (nr.Sept.2010).