Centrul de Formare Profesională în Transporturi Rutiere organizează în conformitate cu Instrucţiunile comune M.I.-M.T. 1224/3134 cursuri de pregătire şi atestare profesională a instructorilor de conducere auto şi a profesorilor de legislaţie rutieră.

Cursanţii vor învăţa:
– Reglementările în domeniul securităţii rutiere
– Pregătirea şi evaluarea unei acţiuni de formare
– Formarea unei conduite preventive
– Conştientizarea unor riscuri asociate conducerii
– Cunoştinţele şi abilităţile esenţiale unei conduceri sigure şi eficiente
– Sensibilizarea conducătorului auto la comportamentele de securitate şi de prevenire a accidentelor în transport
– Regulile de comunicare în timpul unei şedinţe de pregătire
– Formarea conducătorului pentru utilizarea economică a vehiculului
– Evaluarea formării profesionale

CONDITII DE PARTICIPARE

CONDIŢII GENERALE
– vârsta: cel puţin 25 ani
– deţinător de permis de conducere de cel puţin 5 ani
– să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de a conduce în ultimul an sau mai mult de două ori de la data obţinerii permisului de conducere pentru consum de alcool
– să nu fi fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune la reglementările circulaţiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj cu vilenţă, ultraj contra bunelor moravuri, tulburare a liniştii publice, viol, lipsire de libertate în mod ilegal, luare sau dare de mită, primirea de foloase necuvenite sau trafic de influenţă, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia
– să fie aptă din punct de vedere medical pentru desfăşurarea activităţii
– să fie aptă din punct de vedere psihologic pentru desfăşurarea activităţii

CONDIŢII SUPLIMENTARE PENTRU INSTRUCTORI

– absolvent de liceu (orice profil) cu diplomă de bacalaureat sau absolvent al unei şcoli de maiştri în specialitatea transporturi auto
– vechime de cel puţin 5 ani în conducerea autovehiculelor din fiecare categorie şi subcategorie pentru care solicită atestare

CONDIŢII SUPLIMENTARE PENTRU PROFESORI DE LEGISLAŢIE RUTIERĂ

– absolvent cu diplomă a unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată în specialitatea ştiinţe juridice sau tehnice

DOCUMENTE NECESARE

PENTRU IFPTR

– Copie permis de conducere auto
– Copie atestat de Instructor/Profesor de legislaţie rutieră (pentru cei de la reautorizare)

PENTRU A.R.R.

– Cerere de înscriere tip
– Copie act de identitate
– Copie permis de conducere auto
– Adeverinţă eliberată de Direcţia Poliţiei Rutiere (valabilă 30 zile)
– Certificat de cazier judiciar
– Fişă medicală
– Aviz psihologic
– Copie Diplomă de absolvent

Alegeti judetul in care doriti sa urmati cursurile

Centrul de Formare Profesională în Transporturi Rutiere organizează în conformitate cu OMT 1214/2015 cursuri de pregătire şi atestare profesională a managerilor de transport.

Obiective:

– Să dobândească capacitatea de organizare şi conducere (înţelegând aici toate atributele managementului: previziune, strategie, planificare, organizare, conducere, control)
– Să aibă capacitatea de asigurare a legalităţii acţiunilor sale şi ale subordonaţilor
– Să poată aprecia profitabilitatea activităţii
– Să aibă capacitatea de a deţine şi de a conştientiza în rândul angajaţilor ideile novatoare bazate pe o bună cunoaştere a fenomenelor generale actuale din domeniul specific de activitate

CONDITII DE PARTICIPARE

– Absolvent liceu

DOCUMENTE NECESARE

– Cerere de înscriere tip
– Copie act de identitate
– Copie adeverinţă/diplomă/certificat/dovadă studii

Alegeti judetul in care doriti sa urmati cursurile

ADR

Conducatori Auto ADR

Centrul de Formare Profesională în Transporturi Rutiere organizează în conformitate cu O.M.T 1214/2015 cursuri de pregătire profesională consilierilor de siguranţă & conducătorilor auto pentru transportul de mărfuri periculoase ADR, în trafic intern şi internaţional.

Obiective:

– Să dobândească un comportament responsabil şi profesional
– Să dobândească cunoştinţe generale referitoare la transportul rutier de mărfuri periculoase
– Să cunoască condiţiile tehnice ale autovehiculelor destinate transportului de mărfuri periculoase
– Să cunoască obligaţiile expeditorului, încărcătorului, destinatarului precum şi ale şoferului
– Să cunoască măsurile de prim ajutor
– Să cunoască protecţia mediului şi răspunderea civilă a operatorului de transport

CONDITII DE PARTICIPARE

– Deţinător de permis de conducere valabil, pentru cel puţin una din categoriile: B, C1, Tr, BE, C1E, CE

DOCUMENTE NECESARE

– Cerere de înscriere tip
– Copie permis de conducere
– Copie act de identitate

 

Alegeti judetul in care doriti sa urmati cursurile