Centrul de Formare Profesională în Transporturi Rutiere organizează în conformitate cu OMT 1214/2015 cursuri de pregătire şi atestare profesională a managerilor de transport.

Obiective:

– Să dobândească capacitatea de organizare şi conducere (înţelegând aici toate atributele managementului: previziune, strategie, planificare, organizare, conducere, control)
– Să aibă capacitatea de asigurare a legalităţii acţiunilor sale şi ale subordonaţilor
– Să poată aprecia profitabilitatea activităţii
– Să aibă capacitatea de a deţine şi de a conştientiza în rândul angajaţilor ideile novatoare bazate pe o bună cunoaştere a fenomenelor generale actuale din domeniul specific de activitate

CONDITII DE PARTICIPARE

– Absolvent liceu

DOCUMENTE NECESARE

– Cerere de înscriere tip
– Copie act de identitate
– Copie adeverinţă/diplomă/certificat/dovadă studii

Alegeti judetul in care doriti sa urmati cursurile