Prin participarea la acest program de pregătire, conducătorii auto vor dobândi cunoştinţe care să contribuie la îmbunătăţirea activităţii companiei şi reducerea cheltuielilor prin:

– Reducerea numărului de evenimente rutiere sau a consecinţelor acestora
– Reducerea consumului de combustibil
– Reducerea cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii
– Îmbunătăţirea comportamentului în trafic al conducătorilor auto

În acest sens, la finalul cursului de pregătire participanţii vor dobândi următoarele competenţe:

– Cunoaşterea regulilor de circulaţie şi a principiilor conducerii preventive;
– Familiarizarea cu tehnicile economice de conducere a autovehiculului;
– Cunoaşterea comportamentului autovehiculului la comenzi în condiţii grele (carosabil umed, polei, zăpadă);
– Cunoaşterea principalelor cauze ale accidentelor rutiere.

Cursanţii vor învăţa: 

– Elemente de statistica şi dinamica accidentelor rutiere
– Legislaţie rutieră
– Factorii care influenţează starea fizică şi psihică a conducătorului auto
– Pregătirea autovehiculului
– Vederea conducătorului auto
– Vigilenţa vizuală şi percepţia pericolelor
– Timpul de reacţie
– Distanţe şi spaţii de securitate
– Distanţa de franare
– Conducerea economică
– Manevre de urgenţă

DOCUMENTE NECESARE

– Cerere de înscriere tip
– Act de identitate

Alegeti judetul in care doriti sa urmati cursurile

ADR

Conducatori Auto ADR

Centrul de Formare Profesională în Transporturi Rutiere organizează în conformitate cu O.M.T 1214/2015 cursuri de pregătire profesională consilierilor de siguranţă & conducătorilor auto pentru transportul de mărfuri periculoase ADR, în trafic intern şi internaţional.

Obiective:

– Să dobândească un comportament responsabil şi profesional
– Să dobândească cunoştinţe generale referitoare la transportul rutier de mărfuri periculoase
– Să cunoască condiţiile tehnice ale autovehiculelor destinate transportului de mărfuri periculoase
– Să cunoască obligaţiile expeditorului, încărcătorului, destinatarului precum şi ale şoferului
– Să cunoască măsurile de prim ajutor
– Să cunoască protecţia mediului şi răspunderea civilă a operatorului de transport

CONDITII DE PARTICIPARE

– Deţinător de permis de conducere valabil, pentru cel puţin una din categoriile: B, C1, Tr, BE, C1E, CE

DOCUMENTE NECESARE

– Cerere de înscriere tip
– Copie permis de conducere
– Copie act de identitate

 

Alegeti judetul in care doriti sa urmati cursurile

Centrul de Formare Profesională în Transporturi Rutiere ,in conformitate cu OMT 1214/2015, organizează cursuri de pregătire profesională pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone, transport rutier public de persoane şi transport rutier cu vehicule având mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite.

Prin participarea la aceste programe de pregătire conducătorii auto vor dobândi cunoştinţe care să contribuie la îmbunătăţirea calităţii serviciului de transport marfă sau persoane pe care le oferiţi clienţilor dvs.:

– reducerea numărului de evenimente rutiere sau a consecinţelor acestora

– reducerea consumului de combustibil

– exploatarea economică a autovehiculului pe care îşi desfăşoară activitatea

În acest sens la finalul cursurilor de pregătire participanţii trebuie să cunoască:

– utilizarea tahografului

– respectarea regulilor de încărcare şi arimare a mărfurilor

– reguli generale de comportament pentru dezvoltarea calităţii serviciului de transport

– reglementările tehnice şi exploatarea tehnică a vehiculelor

– conducerea preventivă şi economică a autovehiculelor

– reglementările profesionale R561/2006, AETR, ATP, CMR; TIR, T1, T2

– principalele cauze ale accidentelor rutiere (situaţii reale de trafic)

CONDITII DE PARTICIPARE

– deţinător de permis de conducere valabil

DOCUMENTE NECESARE

– Cerere de înscriere tip

– Copie act de identitate

– Copie permis de conducere

* Actele trebuiesc depuse la sediile IFPTR  înainte de data de începere a cursurilor.

 

Alegeti judetul in care doriti sa urmati cursurile