Pentru a veni in sprijinul dumneavoastră, Institutul de Formare Profesională in Transporturi Rutiere, va prezintă noua platformă on-line, în care vă puteţi exersa/testa cunoştinţele dobandite la cursurile de formare profesională de pe orice calculator/tableta/telefon.

Accesul pe platformă se va face în baza unei parole individuale pe care o puteţi achiziţiona de la reprezentantele noastre din fiecare judet.

Platforma a fost construită pentru a va oferi experienţa completă a unui examen şi in plus va da posibilitatea sa va completaţi/testaţi/consolidaţi cunostinţele prin oferirea posibilitatii verificării răspunsurilor.

Pentru detalii suplimentare nu ezitaţi să ne contactaţi :

 Adrese Centre de Formare Profesionala IFPTR

ADR

Centrul de Formare Profesională în Transporturi Rutiere organizează în conformitate cu O.M.T.1214/2015 cursuri de pregătire profesională consilierilor de siguranţă & conducătorilor auto pentru transportul de mărfuri periculoase ADR, în trafic intern şi internaţional.

Obiective:

– Să dobândească un comportament responsabil şi profesional
– Să dobândească cunoştinţe generale referitoare la transportul rutier de mărfuri periculoase
– Să cunoască condiţiile tehnice ale autovehiculelor destinate transportului de mărfuri periculoase
– Să cunoască obligaţiile expeditorului, încărcătorului, destinatarului precum şi ale şoferului
– Să cunoască măsurile de prim ajutor
– Să cunoască protecţia mediului şi răspunderea civilă a operatorului de transport
DOCUMENTE NECESARE

– Cerere de înscriere tip
– Copie act de identitate

Alegeti judetul in care doriti sa urmati cursurile

 

 

Prin participarea la acest program de pregătire, conducătorii auto vor dobândi cunoştinţe care să contribuie la îmbunătăţirea activităţii companiei şi reducerea cheltuielilor prin:

– Reducerea numărului de evenimente rutiere sau a consecinţelor acestora
– Reducerea consumului de combustibil
– Reducerea cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii
– Îmbunătăţirea comportamentului în trafic al conducătorilor auto

În acest sens, la finalul cursului de pregătire participanţii vor dobândi următoarele competenţe:

– Cunoaşterea regulilor de circulaţie şi a principiilor conducerii preventive;
– Familiarizarea cu tehnicile economice de conducere a autovehiculului;
– Cunoaşterea comportamentului autovehiculului la comenzi în condiţii grele (carosabil umed, polei, zăpadă);
– Cunoaşterea principalelor cauze ale accidentelor rutiere.

Cursanţii vor învăţa: 

– Elemente de statistica şi dinamica accidentelor rutiere
– Legislaţie rutieră
– Factorii care influenţează starea fizică şi psihică a conducătorului auto
– Pregătirea autovehiculului
– Vederea conducătorului auto
– Vigilenţa vizuală şi percepţia pericolelor
– Timpul de reacţie
– Distanţe şi spaţii de securitate
– Distanţa de franare
– Conducerea economică
– Manevre de urgenţă

DOCUMENTE NECESARE

– Cerere de înscriere tip
– Act de identitate

Alegeti judetul in care doriti sa urmati cursurile


Centrul de Formare Profesională în Transporturi Rutiere organizează în conformitate cu Instrucţiunile comune M.I.-M.T. 1224/3134 cursuri de pregătire şi atestare profesională a instructorilor de conducere auto şi a profesorilor de legislaţie rutieră.

Cursanţii vor învăţa:
– Reglementările în domeniul securităţii rutiere
– Pregătirea şi evaluarea unei acţiuni de formare
– Formarea unei conduite preventive
– Conştientizarea unor riscuri asociate conducerii
– Cunoştinţele şi abilităţile esenţiale unei conduceri sigure şi eficiente
– Sensibilizarea conducătorului auto la comportamentele de securitate şi de prevenire a accidentelor în transport
– Regulile de comunicare în timpul unei şedinţe de pregătire
– Formarea conducătorului pentru utilizarea economică a vehiculului
– Evaluarea formării profesionale

CONDITII DE PARTICIPARE

CONDIŢII GENERALE
– vârsta: cel puţin 25 ani
– deţinător de permis de conducere de cel puţin 5 ani
– să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de a conduce în ultimul an sau mai mult de două ori de la data obţinerii permisului de conducere pentru consum de alcool
– să nu fi fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune la reglementările circulaţiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj cu vilenţă, ultraj contra bunelor moravuri, tulburare a liniştii publice, viol, lipsire de libertate în mod ilegal, luare sau dare de mită, primirea de foloase necuvenite sau trafic de influenţă, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia
– să fie aptă din punct de vedere medical pentru desfăşurarea activităţii
– să fie aptă din punct de vedere psihologic pentru desfăşurarea activităţii

CONDIŢII SUPLIMENTARE PENTRU INSTRUCTORI

– absolvent de liceu (orice profil) cu diplomă de bacalaureat sau absolvent al unei şcoli de maiştri în specialitatea transporturi auto
– vechime de cel puţin 5 ani în conducerea autovehiculelor din fiecare categorie şi subcategorie pentru care solicită atestare

CONDIŢII SUPLIMENTARE PENTRU PROFESORI DE LEGISLAŢIE RUTIERĂ

– absolvent cu diplomă a unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată în specialitatea ştiinţe juridice sau tehnice

DOCUMENTE NECESARE

PENTRU IFPTR

– Copie permis de conducere auto
– Copie atestat de Instructor/Profesor de legislaţie rutieră (pentru cei de la reautorizare)

PENTRU A.R.R.

– Cerere de înscriere tip
– Copie act de identitate
– Copie permis de conducere auto
– Adeverinţă eliberată de Direcţia Poliţiei Rutiere (valabilă 30 zile)
– Certificat de cazier judiciar
– Fişă medicală
– Aviz psihologic
– Copie Diplomă de absolvent

Alegeti judetul in care doriti sa urmati cursurile

Centrul de Formare Profesională în Transporturi Rutiere organizează în conformitate cu O.M.T.C.T 1170/2003 cursuri în vederea obţinerii certificatului de atestare a pregătirii profesionale a conducătorilor auto care efectuează transport în regim de taxi.

Cursanţii vor învăţa:

– Reglementările din domeniul activităţii de taximterie
– Practica serviciilor de taximetrie
– Legislaţia fiscală
– Legislaţia socială
– Legislaţia rutieră
– Tehnici de conducere preventivă
– Controlul şi întreţinerea autovehiculului
– Securitatea autovehiculului şi a pasagerilor

 

CONDITII DE PARTICIPARE

– Vârsta minimă: 21 ani împliniţi
– Deţinător de permis de conducere categoria B de cel puţin 2 ani
– Apt medical şi psihologic
– Fără evenimente deosebite în ultimul an

DOCUMENTE NECESARE

– Cerere de înscriere tip
– Copie permis de conducere valabil
– Cazier judiciar
– Copie act de identitate
– Aviz medical şi psihologic pentru transportul de persoane
– Adeverinţă eliberată de serviciul poliţiei rutiere (NU VIZĂ pe copia PC), din care să rezulte că în ultimul an titularul:
1.nu a avut suspendat dreptul de a conduce un autovehicul pentru conducerea autovehiculului sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor stupefiante
2.nu a fost implicat în accidente rutiere soldate cu victime, din culpa sa.
– Copie adeverinţă/diplomă/certificat/dovadă studii

Alegeti judetul in care doriti sa urmati cursurile

Centrul de Formare Profesională în Transporturi Rutiere organizează în conformitate cu OMT 1214/2015 cursuri de pregătire şi atestare profesională a managerilor de transport.

Obiective:

– Să dobândească capacitatea de organizare şi conducere (înţelegând aici toate atributele managementului: previziune, strategie, planificare, organizare, conducere, control)
– Să aibă capacitatea de asigurare a legalităţii acţiunilor sale şi ale subordonaţilor
– Să poată aprecia profitabilitatea activităţii
– Să aibă capacitatea de a deţine şi de a conştientiza în rândul angajaţilor ideile novatoare bazate pe o bună cunoaştere a fenomenelor generale actuale din domeniul specific de activitate

CONDITII DE PARTICIPARE

– Absolvent liceu

DOCUMENTE NECESARE

– Cerere de înscriere tip
– Copie act de identitate
– Copie adeverinţă/diplomă/certificat/dovadă studii

Alegeti judetul in care doriti sa urmati cursurile

ADR

Conducatori Auto ADR

Centrul de Formare Profesională în Transporturi Rutiere organizează în conformitate cu O.M.T 1214/2015 cursuri de pregătire profesională consilierilor de siguranţă & conducătorilor auto pentru transportul de mărfuri periculoase ADR, în trafic intern şi internaţional.

Obiective:

– Să dobândească un comportament responsabil şi profesional
– Să dobândească cunoştinţe generale referitoare la transportul rutier de mărfuri periculoase
– Să cunoască condiţiile tehnice ale autovehiculelor destinate transportului de mărfuri periculoase
– Să cunoască obligaţiile expeditorului, încărcătorului, destinatarului precum şi ale şoferului
– Să cunoască măsurile de prim ajutor
– Să cunoască protecţia mediului şi răspunderea civilă a operatorului de transport

CONDITII DE PARTICIPARE

– Deţinător de permis de conducere valabil, pentru cel puţin una din categoriile: B, C1, Tr, BE, C1E, CE

DOCUMENTE NECESARE

– Cerere de înscriere tip
– Copie permis de conducere
– Copie act de identitate

 

Alegeti judetul in care doriti sa urmati cursurile

Centrul de Formare Profesională în Transporturi Rutiere ,in conformitate cu OMT 1214/2015, organizează cursuri de pregătire profesională pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone, transport rutier public de persoane şi transport rutier cu vehicule având mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite.

Prin participarea la aceste programe de pregătire conducătorii auto vor dobândi cunoştinţe care să contribuie la îmbunătăţirea calităţii serviciului de transport marfă sau persoane pe care le oferiţi clienţilor dvs.:

– reducerea numărului de evenimente rutiere sau a consecinţelor acestora

– reducerea consumului de combustibil

– exploatarea economică a autovehiculului pe care îşi desfăşoară activitatea

În acest sens la finalul cursurilor de pregătire participanţii trebuie să cunoască:

– utilizarea tahografului

– respectarea regulilor de încărcare şi arimare a mărfurilor

– reguli generale de comportament pentru dezvoltarea calităţii serviciului de transport

– reglementările tehnice şi exploatarea tehnică a vehiculelor

– conducerea preventivă şi economică a autovehiculelor

– reglementările profesionale R561/2006, AETR, ATP, CMR; TIR, T1, T2

– principalele cauze ale accidentelor rutiere (situaţii reale de trafic)

CONDITII DE PARTICIPARE

– deţinător de permis de conducere valabil

DOCUMENTE NECESARE

– Cerere de înscriere tip

– Copie act de identitate

– Copie permis de conducere

* Actele trebuiesc depuse la sediile IFPTR  înainte de data de începere a cursurilor.

 

Alegeti judetul in care doriti sa urmati cursurile